Cho thuê

CHO THUÊ MẶT BẰNG VĂN PHÒNG 54 M2 TẠI QUẬN 2
E-land trading
Cho thuê văn phòng Giá: 25tr/tháng Diện tích : 54m2
CHO THUÊ MẶT BẰNG VĂN PHÒNG 300 M2 TẠI QUẬN 2
E-land trading
Cho thuê văn phòng Giá: 60 triệu/tháng. Diện tích : 300m2
CHO THUÊ MẶT BẰNG VĂN PHÒNG 68 M2 TẠI QUẬN 2
E-land trading
Cho thuê văn phòng Giá: 18Tr/tháng Diện tích : 68m2
CHO THUÊ MẶT BẰNG BÁN LẺ 80 M2 TẠI QUẬN 2
E-land trading
Cho thuê nhà riêng Giá: 28 triệu Diện tích : 4 x 20
CHO THUÊ MẶT BẰNG VĂN PHÒNG 90 M2 TẠI QUẬN 2
E-land trading
Cho thuê văn phòng Giá: 32 triệu/ tháng Diện tích : 90m2
CHO THUÊ MẶT BẰNG VĂN PHÒNG 160 M2 TẠI QUẬN 2
E-land trading
Cho thuê văn phòng Giá: 150 triệu/tháng Diện tích : 8x20m
CHO THUÊ MẶT BẰNG BÁN LẺ 100 M2 TẠI QUẬN 2
E-land trading
Cho thuê cửa hàng, ki ốt Giá: 12 triệu/tháng Diện tích : 5x20 m
CHO THUÊ MẶT BẰNG VĂN PHÒNG 308 M2 TẠI QUẬN 2
E-land trading
Cho thuê văn phòng Giá: 101 Triệu/Tháng Diện tích : 22x14 m
CHO THUÊ MẶT BẰNG 160 M2 TẠI QUẬN 2
E-land trading
Cho thuê cửa hàng, ki ốt Giá: Giá 15 Triệu/Tháng Diện tích : 6x20m
CHO THUÊ MẶT BẰNG VĂN PHÒNG 95 M2 TẠI QUẬN 2
E-land trading
Cho thuê văn phòng Giá: 45 triệu / tháng Diện tích : 95 m2
CHO THUÊ MẶT BẰNG VĂN PHÒNG 80 M2 TẠI QUẬN 2
E-land trading
Cho thuê văn phòng Giá: 18 triệu/tháng Diện tích : 4x20m
CHO THUÊ MẶT BẰNG VĂN PHÒNG 80 M2 TẠI QUẬN 2
E-land trading
Cho thuê văn phòng Giá: 15 triệu/tháng Diện tích : 80m2
CHO THUÊ MẶT BẰNG 600 M2 TẠI QUẬN 2
E-land trading
Cho thuê văn phòng Giá: 78 Triệu Diện tích : 600m2
CHO THUÊ MẶT BẰNG VĂN PHÒNG 112 M2 TẠI QUẬN 2
E-land trading
Cho thuê văn phòng Giá: 22 Triệu/tháng Diện tích : 7x16 m