Cho thuê

CHO THUÊ MẶT BẰNG 222 M2 TẠI QUẬN 7
E-land trading
Cho thuê cửa hàng, ki ốt Giá: 64 triệu/tháng Diện tích : 222m2
CHO THUÊ MẶT BẰNG 0 M2 TẠI QUẬN 7
E-land trading
Cho thuê nhà mặt phố Giá: 99 triệu/tháng Diện tích : 410m2
CHO THUÊ MẶT BẰNG 410 M2 TẠI QUẬN 7
E-land trading
Cho thuê nhà mặt phố Giá: 108 triệu/tháng Diện tích : 410m2
CHO THUÊ MẶT BẰNG 0 M2 TẠI QUẬN 7
E-land trading
Cho thuê cửa hàng, ki ốt Giá: 54 triệu/tháng Diện tích : 110m2
CHO THUÊ MẶT BẰNG 222 M2 TẠI QUẬN 7
E-land trading
Cho thuê cửa hàng, ki ốt Giá: 65 triệu/tháng Diện tích : 222m2
CHO THUÊ MẶT BẰNG 410 M2 TẠI QUẬN 7
E-land trading
Cho thuê cửa hàng, ki ốt Giá: 110 triệu/tháng Diện tích : 410m2
CHO THUÊ MẶT BẰNG 410 M2 TẠI QUẬN 7
E-land trading
Cho thuê cửa hàng, ki ốt Giá: 108 triệu/tháng Diện tích : 410m2
CHO THUÊ MẶT BẰNG 70 M2 TẠI QUẬN 7
E-land trading
Cho thuê cửa hàng, ki ốt Giá: 55 triệu/tháng. Diện tích : 7m*10m
CHO THUÊ MẶT BẰNG BÁN LẺ 153 M2 TẠI QUẬN 7
E-land trading
Cho thuê cửa hàng, ki ốt Giá: 32 triệu/tháng Diện tích : 153m2
CHO THUÊ MẶT BẰNG BÁN LẺ 135 M2 TẠI QUẬN 7
E-land trading
Cho thuê cửa hàng, ki ốt Giá: 33 triệu/tháng Diện tích : 135m2
CHO THUÊ MẶT BẰNG BÁN LẺ 87 M2 TẠI QUẬN 7
E-land trading
Cho thuê cửa hàng, ki ốt Giá: 28 triệu/tháng. Diện tích : 90m2
CHO THUÊ MẶT BẰNG BÁN LẺ 135 M2 TẠI QUẬN 7
E-land trading
Cho thuê cửa hàng, ki ốt Giá: 34 triệu/tháng Diện tích : 135m2
CHO THUÊ MẶT BẰNG BÁN LẺ 90 M2 TẠI QUẬN 7
E-land trading
Cho thuê cửa hàng, ki ốt Giá: 50 triệu/tháng Diện tích : 90m2
CHO THUÊ MẶT BẰNG 0 M2 TẠI QUẬN 7
E-land trading
Cho thuê cửa hàng, ki ốt Giá: 50 triệu/tháng Diện tích : 100m2